Polish Bridge Club

Turniej Klubu Źródło

2022-01-06

Rozdanie 2

Wróć do wyników

NS EW Kontrakt Wist Zapis Wynik  
NS EW
15 16 4 W +1 A -450 68.75% 31.25%
9 10 4 W +1 A -450 68.75% 31.25%
1 2 4 W +2 10 -480 18.75% 81.25%
17 18 4 W +1 A -450 68.75% 31.25%
7 8 4 W +1 A -450 68.75% 31.25%
13 14 4 W +2 A -480 18.75% 81.25%
11 12 4 W +1 A -450 68.75% 31.25%
5 6 4 W +3 10 -510 0.00% 100.00%
3 4 4 W +1 A -450 68.75% 31.25%

Wróć do wyników