Polish Bridge Club

Turniej Klubu Źródło

2022-01-12

Historia pary Marek Jefremienko-Jan Druch

Wróć do wyników

Rozdanie Przeciwnicy Kontrakt Wist Zapis Wynik
1 (NS) Jan Wadowski — Grażyna Ożóg 5 E = K -400 62.50%
2 (NS) Jan Wadowski — Grażyna Ożóg 3 W +2 K -150 56.25%
3 (NS) Jan Wadowski — Grażyna Ożóg 3BA E -1 4 100 68.75%
4 (NS) Jadwiga Bakalarska — Jerzy Stańczyk 3 W +1 6 -170 75.00%
5 (NS) Jadwiga Bakalarska — Jerzy Stańczyk 3BA S -1 3 -100 37.50%
6 (NS) Jadwiga Bakalarska — Jerzy Stańczyk 4 E -1 7 100 62.50%
7 (EW) Mirosław Kapustka — Józef Szymulski 4 S +2 8 680 50.00%
8 (EW) Mirosław Kapustka — Józef Szymulski 6 N -1 3 -50 93.75%
9 (EW) Mirosław Kapustka — Józef Szymulski 2 S -4 4 -200 68.75%
10 (NS) Jacek Sroczyński — Wiesław Gorczewski 2 E = 3 -110 62.50%
11 (NS) Jacek Sroczyński — Wiesław Gorczewski 3BA N -2 8 -100 6.25%
12 (NS) Jacek Sroczyński — Wiesław Gorczewski 5 W -1 A 50 50.00%
13 (NS) Barbara Królak — Anna Czarna 4 E -1 2 100 87.50%
14 (NS) Barbara Królak — Anna Czarna 5 S = A 400 50.00%
15 (NS) Barbara Królak — Anna Czarna 5 X N -3 A -800 0.00%
16 (EW) Jadwiga Pęcherzewska — Leszek Pęcherzewski 3BA E -1 7 100 6.25%
17 (EW) Jadwiga Pęcherzewska — Leszek Pęcherzewski 2 E +2 6 -170 12.50%
18 (EW) Jadwiga Pęcherzewska — Leszek Pęcherzewski 4 E -3 3 150 0.00%
19 (EW) Olga Wrzos — Leszek Jędrzejczak 4 N = 8 420 18.75%
20 (EW) Olga Wrzos — Leszek Jędrzejczak 3 N = K 140 37.50%
21 (EW) Olga Wrzos — Leszek Jędrzejczak 3BA W +1 3 -430 62.50%

Wróć do wyników